Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Khóa 2016Tiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineHỏi ĐápTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiĐã bình luận

binhbuusac Hoá Học Anđehit –Xeton–Axitcacboxylic
23:51 - 18/4/2015
Viết PTHH Anlyl Clorua -----> Propyl Clorua :D Phương trình = CTCT nhé. Giúp mình với
phucyds Hoá Học Kim loại
23:48 - 19/4/2015
Mn giúp giùm bài này
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Cu và Mg vào 400 ml dung dịch HNO3 1M thu được dung dịch A và 2,24 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc). Cho từ từ dung dịch B gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M vào dung dịch A cho đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất. Thể tích dung dịch B tối thiểu đã dùng là
cucau Hoá Học Hóa học
21:55 - 19/4/2015
Cho khí Co đi qua ống sứ chứa 3,2 g Fe2O3 đun nóng ,sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn X gồm Fe và các ô xít .hoà tan hoàntoafn X bằng H2SO4 đặc nóng thu được ddY .Cô cạn ddY lượng muối khan thu được là bao nhiêu ?
caoquynh Hoá Học Hóa học
21:46 - 19/4/2015
hòa tan hoàn toàn 23.,3g FexOy bằng dung dịch HCl đặc nóng thu được 0,112l SO2(đktc).tìm công thức oxit sắt
beostyle999 Hoá Học Kim loại
21:23 - 19/4/2015
Dốt cháy hpàn toàn 26,8g hh 3 kim loại Fe Cu Al thu được 41,4g hh 3 oxit. Thể tích dd H2so4 cần dùng vừa đủ để hòa tan hh oxit trên là
Đã thích 2 Bình luận 1
xixamxixang Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
19:11 - 19/4/2015
x và y là 2 peptit có cùng số lk peptit cấu tạo từ 1 loại amino axit no, mạch hở (A) chứa 1 nhóm nh2 và 1 nhóm cooh. X vòng, Y hở. m gam x t/d naoh vừa đủ thu được 111m/71 gam muối của A. Đốt hh 0,01 mol x và 0,015 mol Y cần 18,06l o2. Mx=?
quocbaoht97 Hoá Học Kim loại
17:42 - 19/4/2015
Ni có tác dụng vs kiềm hoặc kiềm đặc hay không?
laughing Hoá Học Hóa học đại cương
17:23 - 19/4/2015
de hoa tan hoan toan 6,4 gam hon hop gom kim loai R(hoa tri 2) va oxit cua no can vua du 400ml dung dich hcl 1m. kim loai r la
doremoon97 Hoá Học Hóa học
17:16 - 19/4/2015
ai giải giùm BT6 trong ý tưởng hóa học 08 với!!!
quangdung97 Hoá Học Hóa học
16:36 - 19/4/2015
ấy 15 gam hỗn hợp MCl (M là kim loại ) và FeCl3 cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 43,05 gam kết tủa thành phần % về khối lượng của MCL trong hỗn hợp ban đầu là
Đã thích 2 Bình luận 0
daumua21 Hoá Học Hóa học
15:59 - 19/4/2015
câu hỏi rất giản dị
1.điện phân 500 ml dung dịch X chứa đồng thời CuCl2 0,1 M và Fe2(SO4)3 0,1M với I=2,68 A trong 1,5 giờ thu dung dịch Y.Tìm khối lượng giảm sau điện phân biết hiệu suất 100 % và điện phân với điện cực trơ
uyenuyen1512 Hoá Học Cacbonhiđrat
15:19 - 19/4/2015
hh 3 rượu đơn chức X,Y,Z có tổng số mol là 0,08 và khối lượng là 3,38g.Xác định
CTPT của rượu Y, biết rằng Y và Z có cùng số C và số mol rượu X=5/3 tổng số mol của Y và Z,
MY>MZ
buikhacloc649991 Hoá Học Hóa học đại cương
12:03 - 19/4/2015
Cho Phản ứng
CH3COOH+C2H5OH --> CH3COOC2H5+H2O
<--
(Phản ứng thuận nghịch)
NẾU ban đầu lấy 2 mol acol vÀ 2 mol axid thì khi đạt trạng thái cân bằng thu được 2/3 mol este. Tính Kc. Cũng thực hiện phản ứng trong điều kiện như trên với 4 mol axid tác dụng với 3 mol ancol THÌ lượng este thu được LÀ BAO NHIÊU?
thuhienbinh Hoá Học Kim loại
10:51 - 19/4/2015
Hỗn hợp X gồm axit hữu cơ no đơn chức, mạch hở A và một rượu no, đơn chức, mạch hở B. Biết MA = MB. Chia m gam hỗn hợp X thành hai phần bằng nhau. Phần I cho tác dụng với Na dư thu được 0,168 lít H2 (ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần II rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 7,88 gam kết tủa. Công thức cấu tạo thu gọn của A và B lần lượt là:
cucau Hoá Học Hóa học
09:36 - 19/4/2015
Co + Fe2O3 -.....
Sản phẩm la j vậy mn
thinh2561998 Hoá Học Hóa học
09:10 - 19/4/2015
Mọi người giúp em giải bài này với!
Hỗn hợp X gồm rượu metylic và 2 axit no đơn chức liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na tạo ra 6.72 lít H2. Nếu đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đậm đặc có xúc tác hiệu suất 100% và vừa đủ tạo ra 25g este. xác định các chất trong X?
kimtuyen96 Hoá Học Hóa học
08:30 - 19/4/2015
các bạn ơi cho mình hỏi câu này làm sao?
Cho a gam photphotriclorua (PCl3) vào nước được dung dịch X.để trung hòa hết dd X cần 500ml dd NaOH 0.3M. Tinh a?
binhbuusac Hoá Học Anđehit –Xeton–Axitcacboxylic
23:51 - 18/4/2015
Viết PTHH Anlyl Clorua -----> Propyl Clorua :D Phương trình = CTCT nhé. Giúp mình với
cucau Hoá Học Hóa học
23:40 - 18/4/2015
Cho khí Co đi qua ống sứ chứa 3,2g Fe2O3 đun nóng sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn X gồm Fe và các ô-xit . Hoà tan hoàn toàn X bằng H2SO4 đặc nóng thu được ddY . Cô cạn ddY lượng muối khan thu được là bao nhiêu ?
cucau Hoá Học Hóa học
23:01 - 18/4/2015
Hoà tan hoàn toàn m gam FexOy bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng sinh ra khí A và ddB . Cho khí A hấp thụ hoàn toàn bởi khí NaOH dư tạo ra 12,6 gam muối . Mặt khác cô cạn ddB thì thu được 120 gam muối khan . Cong thức của ô-xit sắt FexOy là gì ?
ngdinhquang Hoá Học Hóa học
22:42 - 18/4/2015
Hoà tan hết hỗn hợp X gồm Cr2O3, CuO, Fe3O4 cần vừa đủ 550 ml dung dịch HCl 2M (nóng), sau phản ứng thu được dung dịch Y. Một nửa dung dịch Y hoà tan hết tối đa 2,9 gam bột Ni. Cô cạn một nửa dung dịch Y còn lại thu được khối lượng muối khan là:


THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Trong nhóm - Hóa học

1 nguyenngat123
Trả lời 100
Level: 23 - SP: 68
2 trandiep92
Trả lời 91
Level: 2 - SP: 100
3 luukien09
Trả lời 46
Level: 0 - SP: 100
4 thaitaichinh
Trả lời 37
Level: 0 - SP: 100
5 vtrdl22
Trả lời 8
Level: 0 - SP: 31
6 bigzerott
Trả lời 8
Level: 15 - SP: 100
7 doantranghp2000
Trả lời 6
Level: 0 - SP: 100
8 Justonface
Trả lời 5
Level: 14 - SP: 88
9 thaingoc219
Trả lời 5
Level: 0 - SP: 100
10 phuongbaoloc
Trả lời 5
Level: 0 - SP: 100
11 NgaVoi
Trả lời 4
Level: 3 - SP: 67
12 windy98
Trả lời 4
Level: 1 - SP: 56
13 trkhanh
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 100
14 vantruong1406
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 100
15 dinhvugia
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 100
16 bagiatrinh
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 100
17 beohjhj
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
18 binhbuusac
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
19 minhanh1202
Trả lời 3
Level: 94 - SP: 86
20 lanhhuyet1304
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
21 theowalcotars
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
22 nguyenngocluong9297
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
23 NiKiHoaBao
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
24 noinhieu
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
25 thainguyen2798
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
26 quyenoppa
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
27 trinhthanhhien
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
28 xoaicanpo
Trả lời 2
Level: 100 - SP: 86
29 huynhuyen120596
Trả lời 2
Level: 5 - SP: 67
30 Khoangoc2015
Trả lời 2
Level: 217 - SP: 87
31 giangivy
Trả lời 2
Level: 103 - SP: 81
32 hoerock
Trả lời 2
Level: 88 - SP: 83
33 anhxtanh97
Trả lời 2
Level: 24 - SP: 80
34 12A8mainho
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
35 alt01653
Trả lời 2
Level: 42 - SP: 85
36 hahi1325
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
37 ducthang98
Trả lời 2
Level: 10 - SP: 56
38 daudhnhe
Trả lời 2
Level: 47 - SP: 84
39 colennhenhenhe
Trả lời 2
Level: 6 - SP: 75
40 cucau
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
41 damtathanh
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
42 Darkmoon97
Trả lời 1
Level: 134 - SP: 81
43 Datrinh97
Trả lời 1
Level: 7 - SP: 57
44 dddd1111
Trả lời 1
Level: 32 - SP: 75
45 dinhmay
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
46 donglien
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
47 ducthu1799
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
48 ducyen1111
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
49 duong263
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 64
50 haily9797
Trả lời 1
Level: 4 - SP: 80

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 22 - Lô 12A - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.32.99.98.98