Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Tiếng AnhToán họcVật lýHóa họcSinh họcKhóa CSKTThi onlineTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiTrả lờiLưu

0 Exp
Cho 0,87g hỗn hợp Fe,Cu,Al vào bình đựng 300ml dung dịch H2SO4 0,1M .Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn,thu được 0,32g chất rắn và có 448ml khí(dktc)thoát ra.thêm tiếp vào bình 0,425g NaNO3,,khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO tạo thành và khối lượng muối trong dd là :
Trong Hoá Học - Câu hỏi của Gauanduahau - Gửi lúc 27/08/2014 04:49 - Trả lời 0
0 Exp
1.X là hợp chất hữu cơ có CTPT C8H12O5,mạch hở.Thủy phân X thu được glixerol và 2axit đơn chức A,B( trong đó B hơn A một nguyên tử cacbon ) .Cho B cộng hợp H2O (xúc tác H+) thu được chất hữu cơ D (spc).Trùng ngưng D thu được một polime.Tên gọi của B là
2.Cho 0.1mol este đơn chức X td vừa đủ 0.2mol NaOH đn nóng->19.8g hh 2 muối.số dpct của X thỏa mãn đk trên là :
A.5 B.2 C.4 D
Trong Hoá Học - Câu hỏi của phuctoan25101997 - Gửi lúc 17/08/2014 11:12 - Trả lời 0
0 Exp
Amino axit(Y) có công thức dạng NCxHy(COOH)m. Lấy một lượng axit aminnoaxetic(X) và 3.82g(Y).Hai chất(X) và (Y) có cùng số mol.Đốt cháy hoàn toàn lượng X,Y nói trên, thể tích khi Oxi cần dùng để đốt cháy hết Y nhiều hơn để đốt cháy hết X là 1,344l(đktc).
Công thức cấu tạo thu gọn của (Y) là
Trong Hoá Học - Câu hỏi của cuna2 - Gửi lúc 23/07/2014 05:2 - Trả lời 0
0 Exp
Trộn 0,1 mol vinylaxetilen, 0,15 mol andehit metacrylic với một lượng H2 thu được hỗn hợp khí X, Nung nóng X trong bình kín (xt Ni) đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp hơi và khí Y có tỉ khối so với H2 là 32,9. Dẫn Y vào bình nước brom thù thấy làm mất màu vừa đúng m gam brom. Giá trị của m là:
Trong Hoá Học - Câu hỏi của onthidaihocxxx - Gửi lúc 22/07/2014 07:0 - Trả lời 0
0 Exp
Đốt cháy hoàn toàn 3.61 gam chất hữu cơ X thu dược hh khí gồm CO2 , H2O , HCl.Dẫn hổn hợp này qua bình đựng AgNO3/NH3 ở nhiệt độ thấp thấy có 2.87g kết tủa và bình chứa tăng 2.17g.Cho biết chỉ có H2O và HCl bị hấp thụ.Dẫn khí thoát ra vào 100ml dd Ba(OH)2 1M thu được 15.76 g kết tủa Y , lọc bỏ Y , lấy dd đun sôi lại thu đc kết tủa nữa.Biết khối lượng mol của X<200.CTPT của X là
Trong Hoá Học - Câu hỏi của phuctoan25101997 - Gửi lúc 22/08/2014 11:57 - Trả lời 0
0 Exp
Hòa tan m gam Al vừa đủ trong V (ml) dung dịch H2SO4 61%( có d = 1,51 g/ml) đun nóng, có khí mùi xốc thoát ra, có 2,28g chất rắn vang nhạt lưu huỳnh (S) và dung dịch D. cho hấp thụ hết lượng khí mùi xốc trên vào dung dịch nc’ vôi trong dư, thu đc 21,6 gam kết tủa muối sunfit. Tính m gam Al
Trong Hoá Học - Câu hỏi của vananh1997 - Gửi lúc 13/08/2014 09:15 - Trả lời 0
0 Exp
cho 45 gam hỗn hợp bột Fe và Fe3O4 vào V lít dung dịch HCl 1M ,khuấy đều để các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy thoát ra 4.48 lít khí , còn lại 5g chất rắn không tan.Giá trị của V là ?Đáp án :1.2 lít
Trong Hoá Học - Câu hỏi của phuctoan25101997 - Gửi lúc 06/08/2014 07:15 - Trả lời 0
0 Exp
Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axít acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dd Ca(OH)2 dư. Sau phản ứng thu được kết tủa và dd Xcó khối lượng giảm 7,38 g so với khối lượng dd Ca(OH)2 ban đầu. Thể tích của sản phẩm cháy đo ở không độ C và 2atm là?
Trong Hoá Học - Câu hỏi của toanhoc99 - Gửi lúc 02/08/2014 04:25 - Trả lời 0
0 Exp
1. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X chứa Fe3O4 và FeS2 trong 63 gam dung dịch HNO3 thu được 1,568 lít NO2 duy nhất (đktc). Dung dịch X thu được tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M, lọc kết tủa rồi đem nung đến khối lượng không đổi thì thu được 9,71gam chất rắn. Nồng độ % của dung dịch HNO3 ban đầu là:
Trong Hoá Học - Câu hỏi của drdieuthien - Gửi lúc 31/07/2014 09:53 - Trả lời 0
0 Exp
Thực hiện 2 thí nghiệm:
- TN1: Trộn KClO3 với MnO2, đun nóng để điều chế khí O2
- TN2: Dung dịch HCl đặc, đun nóng với MnO2 để điều chế khí Cl2
Trong Hoá Học - Câu hỏi của thongcamchotoi97 - Gửi lúc 26/07/2014 09:55 - Trả lời 0
0 Exp
Một hỗn hợp X gồm Cl2 và O2. X phản ứng vừa hết với 9,6gam Mg và 16,2 gam Al tạo ra 74,1 gam hỗn hợp muối Clorua và oxit. Thành phần % theo thể tích của Cl2 trong X là
Trong Hoá Học - Câu hỏi của lionkinglata - Gửi lúc 18/07/2014 03:55 - Trả lời 0
0 Exp
Cl2 + HNO3 => HClO3 + NO + H2O
Br2 + HNO3 => HBrO3 + NO + H2O
Có 2 phản ứng này không vậy mấy bạn? (không nói đến việc chưa cân bằng nhé)
Trong Hoá Học - Câu hỏi của tranphuongnam - Gửi lúc 11/07/2014 04:46 - Trả lời 0
0 Exp
Thực hiện phản ứng tách đối với propan với nhiệt độ, xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp khí A gồm CH4, C2H4, C3H6, H2 và C3H8 dư. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A thu được 6,72 lít CO2 (ở đktc) và 7,2 gam H2O. Mặt khác, hỗn hợp A làm mất màu vừa hết 12 gam Br2 trong dd nước Hiệu suất phản ứng tách propan là:
Trong Hoá Học - Câu hỏi của lionkinglata - Gửi lúc 08/07/2014 07:22 - Trả lời 0
0 Exp
Hòa tan hết m gam Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và HCl (dùng dư HCl) thu được V
lít khí ở đktc và dung dịch X. Cho tiếp 19,2 gam Cu vào dung dịch X, sau phản ứng hoàn toàn
thấy còn dư 6,4 gam chất rắn, lọc bỏ chất rắn, đem cô cạn phần dung dịch thu được muối hỗn
hợp muối Y. Cho Y vào dung dịch AgNO3 dư ta thu được 183 gam kết tủa. Biết rằng sản phẩm
khử duy nhất của HNO3 là khí NO. Giá trị m?
Trong Hoá Học - Câu hỏi của trangtrang196 - Gửi lúc 01/07/2014 11:18 - Trả lời 0
0 Exp
Hòa tan a mol Fe vào dung dịch loãng chứa 1,2 mol H2SO4 thu được dung dịch X, sục O2 vào dung dịch X để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với Cu và KMnO4 thì
Trong Hoá Học - Câu hỏi của lkn1996 - Gửi lúc 29/06/2014 01:4 - Trả lời 0
0 Exp
Nung m hỗn hợp gồm (NH4)2CO3 và Cu(OH)2 trong bình kín không có không khí đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X , hỗn hợp khí Y gồm khí và hơi nước .Cho toàn bộ Y phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 4 gam kết tủa và có khí thoát ra .Khối lượng dung dịch Ca(OH)2 tăng 3,34 gam so với ban đầu .Cho X phản ứng vừa đủ với 150 ml dung dịch H2SO4 loãng a(M) . a có giá trị là :
Trong Hoá Học - Câu hỏi của phandotrong1 - Gửi lúc 26/06/2014 08:8 - Trả lời 1
0 Exp
Hỗn hợp X gồm 3 chất rắn Fe3O4, FeO, Cu2O. Cho 52.2g X td với dd HNO3 loáng dư thu đc 3.92l NO (sp khử duy nhất, đktc). Khối lượng Fe3O4 trong X là:

Các bạn giải cụ thể giúp mình nhé
Trong Hoá Học - Câu hỏi của thypham11 - Gửi lúc 25/06/2014 04:8 - Trả lời 1
0 Exp
Hợp chất X chỉ chứa chức este tạo bởi ancol 3 chức no và một axit đơn chức là dẫn xuất của anken. Phần trăm về khối lượng của C trong X là 56,7%. Tổng số nguyên tử trong X là
Trong Hoá Học - Câu hỏi của tanganh191 - Gửi lúc 10/07/2014 02:9 - Trả lời 0
0 Exp
Cho 100 ml dung dịch FeSO4 1M vào 500 ml dung dịch chứa đồng thời KMnO4 0,04 M và H2SO4 1M, thu được dung dịch X. Đem dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 127,20. B. 128,98. C. 152,28. D. 150,58.
Đáp án là C nhé các bạn.
Trong Hoá Học - Câu hỏi của vietha253 - Gửi lúc 25/06/2014 10:50 - Trả lời 1
0 Exp
hợp chất hữu cơ đơn chức mạch hở c3h6o2 có tổng số đồng phân là
Trong Hoá Học - Câu hỏi của nguyenngoctuanbk97 - Gửi lúc 08/07/2014 03:30 - Trả lời 1


Người trả lời nhiều nhất trong nhóm Sinh học

VP: Số 22 - Lô 12A - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.32.99.98.98

Website đang hoạt động thử nghiệm, chờ giấy phép của Bộ thông tin và truyền thông.

® Moon.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.