Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Tiếng AnhToán họcVật lýHóa họcSinh họcKhóa CSKTThi onlineTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiTrả lờiLưu

0 Exp
Trộn 0,1 mol vinylaxetilen, 0,15 mol andehit metacrylic với một lượng H2 thu được hỗn hợp khí X, Nung nóng X trong bình kín (xt Ni) đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp hơi và khí Y có tỉ khối so với H2 là 32,9. Dẫn Y vào bình nước brom thù thấy làm mất màu vừa đúng m gam brom. Giá trị của m là:
Trong Hoá Học - Câu hỏi của onthidaihocxxx - Gửi lúc 22/07/2014 07:0
0 Exp
Trộn 0,1 mol vinylaxetilen, 0,15 mol andehit metacrylic với một lượng H2 thu được hỗn hợp khí X, Nung nóng X trong bình kín (xt Ni) đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp hơi và khí Y có tỉ khối so với H2 là 32,9. Dẫn Y vào bình nước brom thù thấy làm mất màu vừa đúng m gam brom. Giá trị của m là:
Trong Hoá Học - Câu hỏi của onthidaihocxxx - Gửi lúc 22/07/2014 07:0 - Trả lời 0
0 Exp
Một hỗn hợp X gồm Cl2 và O2. X phản ứng vừa hết với 9,6gam Mg và 16,2 gam Al tạo ra 74,1 gam hỗn hợp muối Clorua và oxit. Thành phần % theo thể tích của Cl2 trong X là
Trong Hoá Học - Câu hỏi của lionkinglata - Gửi lúc 18/07/2014 03:55 - Trả lời 0
0 Exp
Cl2 + HNO3 => HClO3 + NO + H2O
Br2 + HNO3 => HBrO3 + NO + H2O
Có 2 phản ứng này không vậy mấy bạn? (không nói đến việc chưa cân bằng nhé)
Trong Hoá Học - Câu hỏi của tranphuongnam - Gửi lúc 11/07/2014 04:46 - Trả lời 0
0 Exp
Thực hiện phản ứng tách đối với propan với nhiệt độ, xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp khí A gồm CH4, C2H4, C3H6, H2 và C3H8 dư. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A thu được 6,72 lít CO2 (ở đktc) và 7,2 gam H2O. Mặt khác, hỗn hợp A làm mất màu vừa hết 12 gam Br2 trong dd nước Hiệu suất phản ứng tách propan là:
Trong Hoá Học - Câu hỏi của lionkinglata - Gửi lúc 08/07/2014 07:22 - Trả lời 0
0 Exp
Hòa tan hết m gam Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và HCl (dùng dư HCl) thu được V
lít khí ở đktc và dung dịch X. Cho tiếp 19,2 gam Cu vào dung dịch X, sau phản ứng hoàn toàn
thấy còn dư 6,4 gam chất rắn, lọc bỏ chất rắn, đem cô cạn phần dung dịch thu được muối hỗn
hợp muối Y. Cho Y vào dung dịch AgNO3 dư ta thu được 183 gam kết tủa. Biết rằng sản phẩm
khử duy nhất của HNO3 là khí NO. Giá trị m?
Trong Hoá Học - Câu hỏi của trangtrang196 - Gửi lúc 01/07/2014 11:18 - Trả lời 0
0 Exp
Hòa tan a mol Fe vào dung dịch loãng chứa 1,2 mol H2SO4 thu được dung dịch X, sục O2 vào dung dịch X để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với Cu và KMnO4 thì
Trong Hoá Học - Câu hỏi của lkn1996 - Gửi lúc 29/06/2014 01:4 - Trả lời 0
0 Exp
Nung m hỗn hợp gồm (NH4)2CO3 và Cu(OH)2 trong bình kín không có không khí đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X , hỗn hợp khí Y gồm khí và hơi nước .Cho toàn bộ Y phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 4 gam kết tủa và có khí thoát ra .Khối lượng dung dịch Ca(OH)2 tăng 3,34 gam so với ban đầu .Cho X phản ứng vừa đủ với 150 ml dung dịch H2SO4 loãng a(M) . a có giá trị là :
Trong Hoá Học - Câu hỏi của phandotrong1 - Gửi lúc 26/06/2014 08:8 - Trả lời 1
0 Exp
Hỗn hợp X gồm 3 chất rắn Fe3O4, FeO, Cu2O. Cho 52.2g X td với dd HNO3 loáng dư thu đc 3.92l NO (sp khử duy nhất, đktc). Khối lượng Fe3O4 trong X là:

Các bạn giải cụ thể giúp mình nhé
Trong Hoá Học - Câu hỏi của thypham11 - Gửi lúc 25/06/2014 04:8 - Trả lời 1
0 Exp
Cho 100 ml dung dịch FeSO4 1M vào 500 ml dung dịch chứa đồng thời KMnO4 0,04 M và H2SO4 1M, thu được dung dịch X. Đem dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 127,20. B. 128,98. C. 152,28. D. 150,58.
Đáp án là C nhé các bạn.
Trong Hoá Học - Câu hỏi của vietha253 - Gửi lúc 25/06/2014 10:50 - Trả lời 1
0 Exp
Hợp chất X chỉ chứa chức este tạo bởi ancol 3 chức no và một axit đơn chức là dẫn xuất của anken. Phần trăm về khối lượng của C trong X là 56,7%. Tổng số nguyên tử trong X là
Trong Hoá Học - Câu hỏi của tanganh191 - Gửi lúc 10/07/2014 02:9 - Trả lời 0
0 Exp
số đồng phân cấu tạo của C4H10, C4H9Cl, C4H10O, C4H11N lần lượt là 2,4,7,8. tại sao lại có sự tăng dần số đồng phân cấu tạo đó?
Trong Hoá Học - Câu hỏi của phuonglinhtn - Gửi lúc 24/06/2014 03:6 - Trả lời 0
0 Exp
hợp chất hữu cơ đơn chức mạch hở c3h6o2 có tổng số đồng phân là
Trong Hoá Học - Câu hỏi của nguyenngoctuanbk97 - Gửi lúc 08/07/2014 03:30 - Trả lời 1
0 Exp
Hòa tan 30,4g rắn gồm CuS, Cu2S và S bằng HNO3 dư đc 20,16l NO duy nhất và dung dịch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y đc m gam kết tủa..giá trị của m là?
Trong Hoá Học - Câu hỏi của congchuanho0190 - Gửi lúc 29/06/2014 10:21 - Trả lời 0
0 Exp
Cho các dung dịch sau: saccarozơ, 3-monoclopropan-1,2-điol, etylen glicol, anbumin, ancol etylic, Gly-Ala. Số dung dịch hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là
Trong Hoá Học - Câu hỏi của heocondz - Gửi lúc 23/06/2014 04:26 - Trả lời 4
0 Exp
Cho e hỏi: hòa tan 22,1g hh các kim loại Na,Mg,Al, Zn,Fe,Cu,Ag bằng dd H2S04 đặc nóng dư 10% với lượng phản ứng thu được khí A và dd B. Cho toàn bộ A hấp thụ hết vào 400ml dd Na0H 1,5M thì thu được 46g muối
a. tính tổng khối lượng muối khan thu được khi cô cạn đB.
b. tính số mol H2S04 ban đầu
Trong Hoá Học - Câu hỏi của khanhmynguyen - Gửi lúc 26/06/2014 11:16 - Trả lời 1
0 Exp
Hỗn hợp X gồm ancol no đơn chức mạch hở A và ancol no B được trộn theo tỷ lệ 1:1 về khối lượng. Cho hỗn hợp X tác dụng với Na dư thì thể tích H2 do A sinh ra bằng 17/16 thể tích H2 do B sinh ra ( cùng điều kiện ). Mặt khác đốt cháy 13,6 gam hỗn hợp X thì thu được khí 10,36l khí CO2. Biết tỷ khối của B so với A là 4,25. Tìm B
P/s: mình tính được B nó có 4 chức rồi mà không biết phải làm sao nữa
Trong Hoá Học - Câu hỏi của studyhardbiology2015 - Gửi lúc 22/06/2014 12:13 - Trả lời 0
0 Exp
cho m gam Fe vào 100ml dd chứa Cu(no3)2 0.1M và AgNO3 0.2M. sau khi phản ứng kết thức thu được dd chứa 2 ion kim loại và chất rắn có khối lượng là (m+1.6)g. giá trị của m là
Trong Hoá Học - Câu hỏi của inthevn1 - Gửi lúc 20/06/2014 12:11 - Trả lời 1
0 Exp
Hoà tan p gam hỗn hợp X gồm CuSO4 và FeSO4 vào nước thu được dung dịch Y. Cho m gam bột Zn dư tác dụng với dung dịch Y sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Nếu cho dung dịch Y tác dụng với BaCl2 dư thu được 27,96 gam kết tủa. p có giá trị là:

Sao mình dùng BTKL thì ra kq là 19.32 g. Các bạn giải cụ thể giùm mình nhé. Cảm ơn nhiều
Trong Hoá Học - Câu hỏi của thypham11 - Gửi lúc 19/06/2014 09:38 - Trả lời 0
0 Exp
Mọi người bày giúp câu này với. thanks nhiều.. ^^

Nung 5 gam hỗn hợp X gồm Ca, CuO, Fe2O3, Al2O3 trong bình chân không thu được chất rắn Y. Cho Y tác dụng hết với dung dịch HNO3 vùa đủ thu được dung dịch Z chứa 4 muối và 0,336 lít NO duy nhất ở dktc. % khối lượng Ca trong hốn hợp X :
Trong Hoá Học - Câu hỏi của gondihana - Gửi lúc 16/06/2014 05:55 - Trả lời 2
0 Exp
Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp Ag20, Fe304, Na20 , Mg0 nung ở nhiệt độ cao , sau phản ứng hỗn hợp chất rắn còn lại là ?
Trong Hoá Học - Câu hỏi của changnhelaithichcau - Gửi lúc 03/06/2014 05:28 - Trả lời 2


Người trả lời nhiều nhất trong nhóm Sinh học
1 thamtuduonglan 5
2 khlinhs2 1
3 ngoctrungba4 1
4 nguyenngoctuan 0
5 onthidaihocxxx 0
6 tanganh191 0
7 lionkinglata 0
8 trangtrang196 0
9 tranphuongnam 0
© Copyright 1997-2014 Moon.vn.

® Moon.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.