Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Tiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineHỏi ĐápFCTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiĐã bình luận

cachiusa Hoá Học Kim loại
16:38 - 2/3/2015
Câu 52: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: K2Cr2O7 (+ KI + H2SO4) → X (+Zn) → Y (+NaOH) → Z
Các chất X, Y, Z lần lượt là :
nguyenthaihoang Hoá Học Kim loại
10:23 - 3/3/2015
giúp e bài này với:"Hòa tan hoàn toàn 7,15 gam kim loại M vào lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu được 0,448 lít (đktc) hỗn hợp 2 khí không màu, không hóa nâu trong không khí và dung dịch chứa 21,19 gam muối. Kim loại M là:
hocthemtoan2015 Hoá Học Kim loại
00:08 - 3/3/2015
m(g)hỗn hợp X(Fe,FeO,Fe203)----CO,to--> 64(g) c/r A và 11,2l khí B đktc, d(B/H2)=20,4. m =?
tranthinhungoc Hoá Học Hiđrocacbon
23:27 - 2/3/2015
cho hỗn hợp (X) gồm 2 Hidrocacbon mạch hở (A), (B) và H2. Đun nóng hh X với xúc tác Ni thu đc hỗn hợp (Y) gồm 2 ankan và VY = 0,6 VX; nA : nB = 1 : 2. Đốt cháy (X) thì VCO2 = 0,8 VX. Thể tích đo ở cùng đk. XĐ A, B
thuhuong159 Hoá Học Hóa học đại cương
22:00 - 2/3/2015
Cho m gam hôn hợp X Fe2O3,Cuo,Mgo.Fe304 vao dd H2SO4 đặc nóng thu đc 3,36l SO2.mặt khác nung m gam hỗn hợp X vơi khí CO dư thu đc cran Y và hỗn hợp khí Z .cHO Z vào dd Ca(OH)2 dư thu đc 35 gam kêt tủa.Cho cran Y vao dd HNO3 đực,nóng,duq thu đc V lit khí NO2 là sp khu duy nhât.V=?
trasuatranchau Hoá Học D xuất halogen –Ancol –Phenol
20:49 - 2/3/2015
Cho mình hỏi để điều chế DDT từ CH4 phải làm sao. Nếu được
thì viết phương trình cho mình nữa
manhhm8 Hoá Học Kim loại
20:28 - 2/3/2015
Một hỗn hợp bột 2 kim loại Mg và R được chia thành 2 phần bằng nhau
Phần 1 : cho tác dụng với HNO3 dư thu được 1,68 lít khí N2O duy nhất
Phần 2 : Hòa tan trong 400ml HNO3 loãng 0.7 M thu được V lít khí không màu hóa nâu trong không khí. Gía trị của V ? Biết các thể tích đều đo ở đktc
bichconhacanh Hoá Học Kim loại
20:23 - 2/3/2015
Cho 20,4 gam hỗn hợp Mg, Zn, Ag vào cốc đựng 600ml dung dịch HCl 1M ( vừa đủ) Sau khi phản ứng kết thúc thêm dần NaOH vào để đạt được kết quả tối đa. Lọc kết tủa và nung nóng ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi được a gam chất rắn. Giá trị của a là ?
bichconhacanh Hoá Học Kim loại
20:20 - 2/3/2015
Hòa tan 4 gam hỗn hợp gồm Fe và 1 kim loại hóa trị II vào dung dịch HCl thì thu được 2.24 lít khí H2. Nếu chỉ dùng 2,4 gam kim laoij hóa trị II cho vào dung dịch HCl thì dùng không hết 500ml dung dịch HCl 1M . Kim loại hóa trị II là ?
bichconhacanh Hoá Học Kim loại
20:17 - 2/3/2015
Cho 5,35 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Al vào 250ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M và HCl 1 M thu được 3,92 lít khí đktc và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A trong điều kiện không có không khí thu được m gam chất rắn khan . Giá trị của m ?
phongharris Hoá Học Hiđrocacbon
20:01 - 2/3/2015
Một hỗn hợp X gồm C2H2 HCHO HCOOH H2.Cho a mol quá Nỉ đun nóng thu được Y gồm chất hữu cơ và H2. đốt cháy Y dẫn sản phẩm qua Ca(OH)2 thu được 15g kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3.9g Tìm a
npkid Hoá Học Hóa học
19:16 - 2/3/2015
hỗn hợp A gồm 2 este X,Y đơn chức có chung gốc axit. cho m gam A tác dụng với 400 ml KOH 1M dư thu được dung dịch B và (m-12,6) gam hỗn hợp hơi gồm anđehit no ,đơn chức,đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi so với H2 =26,2.cô cạn dung dịch B thu được (m+6,68) gam chất rắn khan.% khối lượng của X trong A là
phamha1498 Hoá Học Hiđrocacbon
17:13 - 2/3/2015
Cho Hidrocacbon A (mạch hở và M nhỏ hơn 120đv.c) qua dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được 29,29g kết tủa. Đồng thời khối lượng bình chứa tăng 7,8g. Xác định công thức cấu tạo A
cachiusa Hoá Học Kim loại
16:38 - 2/3/2015
Câu 52: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: K2Cr2O7 (+ KI + H2SO4) → X (+Zn) → Y (+NaOH) → Z
Các chất X, Y, Z lần lượt là :
cachiusa Hoá Học Kim loại
16:09 - 2/3/2015
Trộn 100ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,1M và H2SO4 0,05M với 300ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = 13. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?
driwin Hoá Học Kim loại
15:24 - 2/3/2015
hấp thụ hết a mol so2 vào 200ml ddX có KOH 0,5M và K2So3 1M thì thu được ddY có chứa 51,8 g muối , giá trị của a
mennguyen05071998 Hoá Học Hiđrocacbon
12:03 - 2/3/2015
Giup mih ngayCho 7,8 g chat A co ctpt la C6H6 tac dung voi AgNO3/NH3 du thay thu duoc 29,2g ket tua.cho 7,8 g chat B co ctpt la NH-A tac dung voi AgNO3/NH3 du thay thu duoc 18,5g ket tua.viet tat ca ctct co the co cua A va B
konoha20t4 Hoá Học Hóa học
12:02 - 2/3/2015
NH4HCO3 co phan ung voi NA2CO3 khong a? va neu co thi san pham la nhu the nao? cam on moi nguoi.
shaylanguyen Hoá Học Hóa học
11:13 - 2/3/2015
chia 46,6 g hỗn hợp X(nahco3, na2co3,k2co3) thành hai phần bằng nhau
p1 : cho tác dụng cacl2 dư thu đc 15g kết tủa
p2 :cho td ca(oh)2 thu dc 20g kết tủa
nếu hao tan toàn bọ hh X vào h2o tu dc ddA cho từ từ dd hcl vào. tính thể tích dd hcl để
a. bắt đầu co khí co2
b.lượng co2 bay ra là tối đa
c. dd sau phản ứng td với dd ca(oh)2 thu đc 5g kết tủa
Đã thích 2 Bình luận 2
cachiusa Hoá Học Anđehit –Xeton–Axitcacboxylic
11:01 - 2/3/2015
Cho 0,01 mol axit hữu cơ A (mạch hở) thì tác dụng vừa đủ với 25 ml dung dịch NaOH 0,4M, khi đốt cháy A thì thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ khối lượng tương ứng 88:27. Nếu lấy muối natri của A nung với vôi tôi xút thì thu được khí hiđrocacbon (điều kiện thường). Số đồng phân của A phù hợp với bài ra là
emailcua12ch Hoá Học Hóa học
23:43 - 1/3/2015
cao su thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp isopren đúng hay sai ? câu này trong đề đại học thì nó là đúng ?? sản phẩm trùng hợp của iso pren là cao su iso pren chứ ( sgk ) ai giải thích giúp ...
tại sao thu khí cl2 bằng nacl ( cl2 lẫn trong không khí ) cơ chế ?
h2so4 loãng + ja-ven -> là phản ứng oxy hóa khử. tại sao ?
ống nghiệm chứa phopho thì rửa bằng cuso4 . tại sao


THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Trong nhóm - Hóa học

1 cachiusa
Trả lời 15
Level: 0 - SP: 100
2 nguyenngat123
Trả lời 14
Level: 23 - SP: 68
3 trasuatranchau
Trả lời 7
Level: 0 - SP: 100
4 trandiep92
Trả lời 6
Level: 2 - SP: 100
5 HAICU
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 100
6 vkango2000
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
7 0147896325
Trả lời 2
Level: 11 - SP: 34
8 lethithao1091998
Trả lời 2
Level: 6 - SP: 81
9 quoangtrung97
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
10 shaylanguyen
Trả lời 1
Level: 16 - SP: 76
11 quangdung97
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
12 mennguyen05071998
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
13 phongharris
Trả lời 1
Level: 20 - SP: 69
14 tranmanhtupro
Trả lời 1
Level: 10 - SP: 70
15 thanhhienpy98
Trả lời 1
Level: 2 - SP: 73
16 thanhnganly
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
17 thucdananh
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
18 hoerock
Trả lời 1
Level: 82 - SP: 84
19 a915036
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
20 abcdeogihguihbui
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
21 emailcua12ch
Trả lời 1
Level: 4 - SP: 71
22 vuonga7k8lnc
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
23 waylytuong
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
24 anhsh1998
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
25 bichconhacanh
Trả lời 0
Level: 17 - SP: 71
26 harukyoya97
Trả lời 0
Level: 33 - SP: 87
27 hocthemtoan2015
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
28 driwin
Trả lời 0
Level: 17 - SP: 72
29 duongkhoi
Trả lời 0
Level: 55 - SP: 63
30 konoha20t4
Trả lời 0
Level: 16 - SP: 70
31 manhhm8
Trả lời 0
Level: 90 - SP: 81
32 nguyenthaihoang
Trả lời 0
Level: 16 - SP: 81
33 npkid
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
34 NULETHUNU
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
35 phamha1498
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
36 thuhuong159
Trả lời 0
Level: 75 - SP: 71
37 touyen5998
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
38 tranthinhungoc
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
39 viendp1234
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
40 phuonghaanh
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
41 minhars
Trả lời 0
Level: 210 - SP: 72
42 quangtrung97np
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
43 tandat123
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 83

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 22 - Lô 12A - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.32.99.98.98