Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Mod | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Khóa 2015Tiếng AnhToán họcVật lýHóa họcSinh họcKhóa CSKTThi onlineHọc phíTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiTrả lờiLưu

0 Exp
cho mìh hỏi điện phân Ca(NO3)2 và Ba(NO3)2 ra sp gì vậy
nhiệt phân Ca(NO3)2,Ba(NO3) ra sp j ^-^
Trong Hoá Học - Câu hỏi của daoduytung - Gửi lúc 21/04/2014 03:55
0 Exp
Cho các chất sau: (1) Xiclo pentan,(2) 2-metyl-But-1-en,(3) Pent-2-en , (4) Pent-1-in, (5) 3-metyl-But-1-in. Dãy các chất khi phản ứng với H2 dư, Ni xúc tác đều tạo ra cùng một sản phẩm là:
P/S: sao lại là đáp án C? Mình thấy đáp án A cũng được chứ nhỉ.
Trong Hoá Học - Câu hỏi của tranphuongnam - Gửi lúc 20/04/2014 11:20 - Trả lời 0
0 Exp
Tiến hành điện phân ( với điện cực trơ,màng ngăn xốp)một dung dịch chứa hỗn hợp KCl và Cu(NO3)2 cho tới khi nước bắt đầu điện phân ở 2 cực thì dừng lại.Ở anot thu được 1.68lít (đktc) hỗn hợp khí.Thêm tiếp 3.6g Fe(NO3)2 vào dung dịch sau điện phân thu được V lit(đktc) khí NO duy nhất va dung dịch C.Cô Cạn C rồi nung nóng trong không khí đến khối lượng đổi thu được 5.85g chất rắn.Gía trị của V là: A.3.36 lít B.3.136 lít C.2.24 lít D.1.12 lít
Trong Hoá Học - Câu hỏi của tranvanhien9x - Gửi lúc 16/04/2014 11:11 - Trả lời 2
0 Exp
Đun este đơn chức A với dung dịch NaOH đến khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X. Để trung hòa lượng NaOH dư trong X cần 100ml dd HCl 1M. Cô cạn dung dịch thu được 15,25 gam hỗn hợp muối khan va hơi rượu B. Dẫn toàn bộ hơi rượu B qua CuO dư, nung nóng thu được anđehit E. Cho E tác dụng với lượng dư dd AgNO3/NH3 thu được 43,2 gam Ag. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức của este A là
Trong Hoá Học - Câu hỏi của sakura96 - Gửi lúc 14/04/2014 11:2 - Trả lời 0
0 Exp
Thực hiện phản ứng điện phân dung dịch chứa m(g) hỗn hợp CuSO4 và NaCl với cường độ dòng điện 5A.Đến thời điêmt t tại điện cực anot nước bắt đầu điện phân thì ngắt dòng điện.Dung dịch sau điện phân hoà tan vừa đủ 1,6g CuO và ở anot của bình điện phân có 448 ml khí bay ra(đktc) . khối lượng hỗn hợp 2 muối là
Trong Hoá Học - Câu hỏi của vanminh1996 - Gửi lúc 12/04/2014 08:46 - Trả lời 0
0 Exp
cho 20gam hỗn hợp vàng, bạc, đồng, sắt, kẽm, tác dụng với O2 (dư) nung nóng thu được 23,2 gam chất rắn X. Thể tích dung dịch H2SO4 2M dêm dùng là bao nhiêu để tác dụng hết với hỗn hợp X? biết axit đem dùng dư 20% so với ban đầu
Trong Hoá Học - Câu hỏi của luisyuri95 - Gửi lúc 12/04/2014 03:25 - Trả lời 0
0 Exp
LÝ THUYẾT HAY NÈ MỌI NGƯỜI:Cho khí CO2,dung dịch KHSO4 vào 2 ống nghiệm chứa C6H5ONa.
Cho dung dịch NaOH,HCl vào 2 ống nghiệm chứa dung dịch Phenylamoni clorua
(C6H5NH3Cl)
HIỆN TƯỢNG VẪN ĐỤC XẢY RA Ỏ BAO NHIÊU ỐNG NGHIỆM??
mình nghĩ 2 ống nghiệm đầu có kết tủa. còn 2 ống sau thì ko.
ma sao dáp án la 3.ai giải thích dươc ko????????
Trong Hoá Học - Câu hỏi của hieubanchat - Gửi lúc 10/04/2014 10:35 - Trả lời 0
0 Exp
Câu 12: Cho hỗn hợp bột FeCO3 và CaCO3 vào dung dịch HNO3 loãng, dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp 2 khí có tỉ khối so với H2 là 20,6 (trong đó có một khí hóa nâu trong không khí). Phần trăm số mol của FeCO3 trong hỗn hợp ban đầu là
Trong Hoá Học - Câu hỏi của xuanhai199x - Gửi lúc 09/04/2014 11:44 - Trả lời 0
0 Exp
gúp minh câu này
hon hop X gom c3h6, c4h10,c2h2,h2. cho m gam X vao binh kin co chua it bot Ni xt. nung nong binh thu dc hh Y, dot chay ht Y can dung vua du V l O2 đktc, sp chay cho hap thu het vao binh nc voi trong dư thu đc dd có kl giam 21,45g.cho Y di qua binh dung luong du dd brom trog CCL4 thi có 24g brom pư, mặt khác cho 11,2 l hh X di qua binh dung brom du trog ccl4 có 64 gam brom pư,v=?
Trong Hoá Học - Câu hỏi của hoangdangtuan - Gửi lúc 09/04/2014 01:40 - Trả lời 0
0 Exp
cho mìh hỏi điện phân Ca(NO3)2 và Ba(NO3)2 ra sp gì vậy
nhiệt phân Ca(NO3)2,Ba(NO3) ra sp j ^-^
Trong Hoá Học - Câu hỏi của daoduytung - Gửi lúc 21/04/2014 03:55 - Trả lời 0
0 Exp
Giụp hộ mình vs mn :3

thổi một luồng khí CO qua hỗn hợp X gồm Fe và Fe2O3 nung nóng thu được hỗn hợp khí Y và chất rắn Z.Cho Y qua nước vôi trong dư tạo ra 6 g kết tủa.Hoà tan Z bằng H2SO4 đặc nóng dư thấy tạo ra 0,18 mol SO2 và 24 gam muối.Tính phần trăm số mol Fe trog hỗn hợp đầu.
ĐÁ: 66,67
Trong Hoá Học - Câu hỏi của run2you95 - Gửi lúc 21/04/2014 03:53 - Trả lời 0
0 Exp
Phát biểu nào sau đây đúng?
P/S: Đáp án D, nhưng mình không hiểu sao A sai?
Trong Hoá Học - Câu hỏi của tranphuongnam - Gửi lúc 19/04/2014 11:35 - Trả lời 1
0 Exp
GIup mình nhé
Đốt cháy hoàn toàn 11,25 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, mạch hở (trong phân tử có số C nhỏ hơn 4) bằng lượng không khí (chứa 20% oxi còn lại là nitơ) vừa đủ thu được CO2, H2O và 3,875 mol N2. Mặt khác, cho 11,25 gam X trên tác dụng với axit nitrơ dư thì thu được khí N2 có thể tích bé hơn 2 lít (ở đktc). Amin có lực bazơ lớn hơn trong X là
Trong Hoá Học - Câu hỏi của nguyenhoangsonK39 - Gửi lúc 18/04/2014 05:45 - Trả lời 3
0 Exp
Cho 14,8 gam hỗn hợp gồm Al, Zn, Fe vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch giảm 10,8g. Tính thể tích khí thu được ở (0*C, 2 atm ). Biết khí đó không cho phản ứng với dung dịch CuCl2.

Mong các bạn giải giúp mình với. cảm ơn nhiều
Trong Hoá Học - Câu hỏi của luisyuri95 - Gửi lúc 17/04/2014 10:7 - Trả lời 2
0 Exp
cho Al vào dung dịch HNO3 loãng. Al tan hết nhưng không có khí sinh ra. Tỉ lệ mol Al và HNO3 là:
Trong Hoá Học - Câu hỏi của luisyuri95 - Gửi lúc 10/04/2014 03:37 - Trả lời 1
0 Exp
Cr(OH)3 có tan trong dung dịch NH3 không mấy bạn , cám ơn các bạn nhiều
Trong Hoá Học - Câu hỏi của thanhquoc31203012 - Gửi lúc 08/04/2014 06:54 - Trả lời 0
0 Exp
So Kieu lien ket hydro giua 2 phan tu C2H5OH va C6H5OH la
Trong Hoá Học - Câu hỏi của tuyen321 - Gửi lúc 05/04/2014 09:45 - Trả lời 1
0 Exp
giup minh cau nay voi:Đốt cháy hoàn toàn a mol 1 peptit X tạo thành từ aminoaxit no mạch hở ( chỉ có 1 nhóm COOH và 1 nhóm NH2) thu được b mol CO2, c mol H2O và d mol N2. biết b - c = a. Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol X bằng dung dịch NaOH ( lấy dư gấp đôi so với lượng cần thiết) rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được chất rắn có khối lượng tăng m gam so với peptit ban đầu.
Trong Hoá Học - Câu hỏi của hieubanchat - Gửi lúc 29/03/2014 10:59 - Trả lời 4
0 Exp
mọi người giúp mình nhá..
cho hỗn hợp gồm FeCO3 va MCO3 (M hoa tri k đổi) . hòa tan 9,48 g X tiêu tốn hết 110 g dd HNO3 12,6% dd Y .thu dc 0,1 mol CO2 và NO .xđ M và trong dd Y có muối nào Tính % khối lượng các muối đó
Trong Hoá Học - Câu hỏi của luucongdu - Gửi lúc 28/03/2014 11:22 - Trả lời 0
0 Exp
Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp gồm C2H4,C3H6,C4H8,C4H10 thu được 3,136 lít CO2 và 4,14 gam H20. số mol của ankan và anken trong hỗn hợp lần lượt là:
Trong Hoá Học - Câu hỏi của tamhoang1704 - Gửi lúc 28/03/2014 04:40 - Trả lời 0
0 Exp
Trộn 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M , Ba(OH)2 0,025M, KOH xM với 500ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,05 M, HNO3 0,05M, H2SO4 yM, thu được 1000 ml dung dịch V có pH=12 và chứa 7,6275 gam chất tan. Giá trị của y là
Trong Hoá Học - Câu hỏi của votam10si - Gửi lúc 08/04/2014 10:1 - Trả lời 0


Người trả lời nhiều nhất trong nhóm Sinh học
1 lovelove2009 4
2 chaien151521 3
3 hiendryice9x 3
4 dquy123 2
5 dh96pae 2
6 1102yhb 2
7 bichvan96 2
8 luisyuri95 2
9 unlike 2
10 votam10si 2
© Copyright 1997-2013 Moon.vn.

® Moon.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.