Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Tiếng AnhNgữ VănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiTrả lờiLưu

0 Exp
Tripeptit mạch hở X vs tetrapeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một anpha- aminoaxit ( no mạch hở trong phân tử chứa một nhóm NH2 và một nhóm COOH) Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol Y thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 95,6 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X sản phẩm thu được hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 sau phản ứng khối lượng dung dịch này
Trong Hoá Học - Câu hỏi của tkmtkm1997 - Gửi lúc 14/09/2014 03:21 - Trả lời 0
0 Exp
Hoà tan hh gồm 4.84g Zn Fe trong 500ml dd HCL 0.4M thu dc dd A và 10.52g muối khan . để trung hoà dd cần V lít dd B chứa hỗn hợp NaOH 0.02M và Ba(OH)2 0.01M gtri của V
Trong Hoá Học - Câu hỏi của trantuananhks1997 - Gửi lúc 06/09/2014 12:29 - Trả lời 0
0 Exp
Cho 0,87g hỗn hợp Fe,Cu,Al vào bình đựng 300ml dung dịch H2SO4 0,1M .Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn,thu được 0,32g chất rắn và có 448ml khí(dktc)thoát ra.thêm tiếp vào bình 0,425g NaNO3,,khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO tạo thành và khối lượng muối trong dd là :
Trong Hoá Học - Câu hỏi của Gauanduahau - Gửi lúc 27/08/2014 04:49 - Trả lời 0
0 Exp
1.X là hợp chất hữu cơ có CTPT C8H12O5,mạch hở.Thủy phân X thu được glixerol và 2axit đơn chức A,B( trong đó B hơn A một nguyên tử cacbon ) .Cho B cộng hợp H2O (xúc tác H+) thu được chất hữu cơ D (spc).Trùng ngưng D thu được một polime.Tên gọi của B là
2.Cho 0.1mol este đơn chức X td vừa đủ 0.2mol NaOH đn nóng->19.8g hh 2 muối.số dpct của X thỏa mãn đk trên là :
A.5 B.2 C.4 D
Trong Hoá Học - Câu hỏi của phuctoan25101997 - Gửi lúc 17/08/2014 11:12 - Trả lời 0
0 Exp
Amino axit(Y) có công thức dạng NCxHy(COOH)m. Lấy một lượng axit aminnoaxetic(X) và 3.82g(Y).Hai chất(X) và (Y) có cùng số mol.Đốt cháy hoàn toàn lượng X,Y nói trên, thể tích khi Oxi cần dùng để đốt cháy hết Y nhiều hơn để đốt cháy hết X là 1,344l(đktc).
Công thức cấu tạo thu gọn của (Y) là
Trong Hoá Học - Câu hỏi của cuna2 - Gửi lúc 23/07/2014 05:2 - Trả lời 0
0 Exp
Trộn 0,1 mol vinylaxetilen, 0,15 mol andehit metacrylic với một lượng H2 thu được hỗn hợp khí X, Nung nóng X trong bình kín (xt Ni) đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp hơi và khí Y có tỉ khối so với H2 là 32,9. Dẫn Y vào bình nước brom thù thấy làm mất màu vừa đúng m gam brom. Giá trị của m là:
Trong Hoá Học - Câu hỏi của onthidaihocxxx - Gửi lúc 22/07/2014 07:0 - Trả lời 0
0 Exp
Một hỗn hợp X gồm Cl2 và O2. X phản ứng vừa hết với 9,6gam Mg và 16,2 gam Al tạo ra 74,1 gam hỗn hợp muối Clorua và oxit. Thành phần % theo thể tích của Cl2 trong X là
Trong Hoá Học - Câu hỏi của lionkinglata - Gửi lúc 18/07/2014 03:55 - Trả lời 0
0 Exp
Cl2 + HNO3 => HClO3 + NO + H2O
Br2 + HNO3 => HBrO3 + NO + H2O
Có 2 phản ứng này không vậy mấy bạn? (không nói đến việc chưa cân bằng nhé)
Trong Hoá Học - Câu hỏi của tranphuongnam - Gửi lúc 11/07/2014 04:46 - Trả lời 0
0 Exp
Thực hiện phản ứng tách đối với propan với nhiệt độ, xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp khí A gồm CH4, C2H4, C3H6, H2 và C3H8 dư. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A thu được 6,72 lít CO2 (ở đktc) và 7,2 gam H2O. Mặt khác, hỗn hợp A làm mất màu vừa hết 12 gam Br2 trong dd nước Hiệu suất phản ứng tách propan là:
Trong Hoá Học - Câu hỏi của lionkinglata - Gửi lúc 08/07/2014 07:22 - Trả lời 0
0 Exp
Hòa tan hết m gam Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và HCl (dùng dư HCl) thu được V
lít khí ở đktc và dung dịch X. Cho tiếp 19,2 gam Cu vào dung dịch X, sau phản ứng hoàn toàn
thấy còn dư 6,4 gam chất rắn, lọc bỏ chất rắn, đem cô cạn phần dung dịch thu được muối hỗn
hợp muối Y. Cho Y vào dung dịch AgNO3 dư ta thu được 183 gam kết tủa. Biết rằng sản phẩm
khử duy nhất của HNO3 là khí NO. Giá trị m?
Trong Hoá Học - Câu hỏi của trangtrang196 - Gửi lúc 01/07/2014 11:18 - Trả lời 0
0 Exp
Hòa tan a mol Fe vào dung dịch loãng chứa 1,2 mol H2SO4 thu được dung dịch X, sục O2 vào dung dịch X để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với Cu và KMnO4 thì
Trong Hoá Học - Câu hỏi của lkn1996 - Gửi lúc 29/06/2014 01:4 - Trả lời 0
0 Exp
Nung m hỗn hợp gồm (NH4)2CO3 và Cu(OH)2 trong bình kín không có không khí đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X , hỗn hợp khí Y gồm khí và hơi nước .Cho toàn bộ Y phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 4 gam kết tủa và có khí thoát ra .Khối lượng dung dịch Ca(OH)2 tăng 3,34 gam so với ban đầu .Cho X phản ứng vừa đủ với 150 ml dung dịch H2SO4 loãng a(M) . a có giá trị là :
Trong Hoá Học - Câu hỏi của phandotrong1 - Gửi lúc 26/06/2014 08:8 - Trả lời 1
0 Exp
Hỗn hợp X gồm 3 chất rắn Fe3O4, FeO, Cu2O. Cho 52.2g X td với dd HNO3 loáng dư thu đc 3.92l NO (sp khử duy nhất, đktc). Khối lượng Fe3O4 trong X là:

Các bạn giải cụ thể giúp mình nhé
Trong Hoá Học - Câu hỏi của thypham11 - Gửi lúc 25/06/2014 04:8 - Trả lời 1
0 Exp
Cho 100 ml dung dịch FeSO4 1M vào 500 ml dung dịch chứa đồng thời KMnO4 0,04 M và H2SO4 1M, thu được dung dịch X. Đem dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 127,20. B. 128,98. C. 152,28. D. 150,58.
Đáp án là C nhé các bạn.
Trong Hoá Học - Câu hỏi của vietha253 - Gửi lúc 25/06/2014 10:50 - Trả lời 1
0 Exp
số đồng phân cấu tạo của C4H10, C4H9Cl, C4H10O, C4H11N lần lượt là 2,4,7,8. tại sao lại có sự tăng dần số đồng phân cấu tạo đó?
Trong Hoá Học - Câu hỏi của phuonglinhtn - Gửi lúc 24/06/2014 03:6 - Trả lời 0
0 Exp
Cho các dung dịch sau: saccarozơ, 3-monoclopropan-1,2-điol, etylen glicol, anbumin, ancol etylic, Gly-Ala. Số dung dịch hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là
Trong Hoá Học - Câu hỏi của heocondz - Gửi lúc 23/06/2014 04:26 - Trả lời 4
0 Exp
cho mình hỏi chất nào không bị thủy phân trong nước
Al2S3.CaC2.CuS.Zn3P2
Trong Hoá Học - Câu hỏi của mongmothanhphuc - Gửi lúc 22/06/2014 02:16 - Trả lời 0
0 Exp
Có ai có cách nhớ kiểu mạng tinh thể của các kim loại không?
Trong Hoá Học - Câu hỏi của thypham11 - Gửi lúc 20/06/2014 09:15 - Trả lời 2
0 Exp
đốt cháy hoàn toàn 1 amin trg dãy đđ của metylamin bằng lượng vừa đủ kk là 16.8lit(chứa 20%oxi,80%nito).sp cháy cho qua dd natrihidroxit dư,thấy có 13,888 lit kk không bị hấp thụ.các lkis đo đktc.tìm ct amin?moi người giúp mình với
Trong Hoá Học - Câu hỏi của casshomin - Gửi lúc 17/06/2014 05:30 - Trả lời 0
0 Exp
X là hh gồm 1 số hiC thể khí, Y là không khí (O2 chiếm 20% thể tích, còn lại là N2). Trộn X với Y ở cùng nhiệt độ áp suất theo tỉ lệ thể tích 1:15 thu được hh khí Z. CHo Z vào bình kín dung tích không đổi V. Nhiệt độ và áp suất là t oC và p atm. Sau khi đốt cháy Z, trong bình chỉ có N2, CO2 và nước ở thể hơi với tỉ lệ thể tích CO2:H2O=7:4. đưa bình về t oC, áp suất trong bình sau khi đốt là q. q=?
Trong Hoá Học - Câu hỏi của gondihana - Gửi lúc 17/06/2014 07:20 - Trả lời 0


Người trả lời nhiều nhất trong nhóm Sinh học
1 lntha 1
2 teamnumberonel 1
3 truongngansinh 1
4 duongvannhat 0
5 tkmtkm1997 0
6 trantuananhks1 0

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

VP: Số 22 - Lô 12A - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.32.99.98.98

Website đang hoạt động thử nghiệm, chờ giấy phép của Bộ thông tin và truyền thông.

® Moon.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.